Tverrfaglig undervisningsprosjekt

HumleSone er basert på fagfornyelsen 2020 og er et tverrfaglig UBU-prosjekt (utdanning for bærekraftig utvikling) med hovedvekt på økodesign og klima/miljø, hvor betydningen av naturlige pollinatorer vektlegges.

I løpet av denne prosjektdagen går elevene gjennom 7 forskjellige oppgaver og øvelser som legger en grunnleggende forståelse for bærekraftig utvikling, betydningen av naturlige pollinatorer og hva økodesign egentlig handler om. De får en presentasjon om humledronningens livsløp, er med å innrede humlekassen HumLen og gjennomgår visuelle øvelser som setter spor. Elevene lærer om forskjellene og konsekvensene av bærekraftige/ikke bærekraftige liv, men prosjektdagen har et tydelig fokus på de konkrete tiltakene hver enkelt av oss kan utføre for å gjøre en forskjell.

HumleSone engasjerer elevene og er med på å skape grunnlaget for holdninger hvis mål er å skape grønne handlinger.
HumleSone er utformet etter kompetansemål for 5. - 7.trinn i grunnskolen.

Henny Humle er en av karakterene elevene møter i HumleSone.
Illustratør: Line Renslebråten

Bestill tverrfaglig UBU